Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla radców prawnych: Kluczowe informacje i zalecenia