Site Loader

Szybka ścieżka jest to konkurs, podczas którego przedsiębiorcy biorący w nim udział mogą otrzymać dofinansowanie swoich projektów badawczo rozwojowych. Projekty te powinny skupiać się na opracowywaniu innowacyjnych usług i technologii oraz produktów.

Dla kogo przeznaczona jest Szybka Ścieżka?

Szybka ścieżka jest to konkurs, podczas którego przedsiębiorcy biorący w nim udział mogą otrzymać dofinansowanie swoich projektów badawczo rozwojowych

Z Szybkiej Ścieżki skorzystać mogą wszyscy przedsiębiorcy, w ramach konkursów ogłaszanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Wygrana w konkursie oznaczać może pokrycie aż osiemdziesięciu procent kosztów poszczególnych badań lub prac, które będą wykonywane w ramach tego projektu. Kryteria, które wpływają na ocenę aplikacji konkursowych to:

  • innowacyjność projektu
  • nowatorskość przedmiotu projektu
  • opłacalność wdrożenia
  • zapotrzebowanie rynku na innowacje, które będą efektem inwestycji.

Konkursy ogłaszane są na bieżąco. Informacje o nich są dostępne na stronach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

O czym należy pamiętać przed przystąpieniem do programu Szybka Ścieżka?

Każdy swój projekt przedsiębiorca powinien uzasadnić ekonomicznie, ponieważ zapotrzebowanie rynkowe i opłacalność projektu są jednymi z najważniejszych kryteriów oceny

Przede wszystkim należy wnikliwie zapoznać się ze wzorem umowy o dofinansowanie i z obowiązkami, jakie trzeba będzie spełnić rozliczając projekt. Należy również zapoznać się z terminami badania przemysłowe i prace rozwojowe, czym są i na czym polegają. Kolejnym krokiem jest zaplanowanie prac badawczych i rozwojowych według poziomów, w jakich jest gotowa technologia. Dzięki temu określić można zakres niezbędnych prac, które będą prowadzić do osiągnięcia celu projektu. Można także sprawdzić, czy prace te zostały właściwie przypisane.

Każdy etap projektu musi zostać rozpisany tak, aby kończył się konkretnym wnioskiem, który pozwoli przerwać, kontynuować, albo zmodyfikować dany projekt. Dlatego tak ważne jest zdefiniowanie efektów końcowych każdego etapu. Przed przystąpieniem do konkursu warto także zapoznać się z kryteriami oceny oraz z informacjami, jakie warunki trzeba spełnić i jakie elementy projektu będą oceniane. Istotnym elementem będzie kwalifikowalność, adekwatność i racjonalność. Jest to opis wydatków, który jest ważny, ponieważ nie wszystkie koszty, które trzeba będzie ponieść mogą być zwrócone.

Każdy swój projekt przedsiębiorca powinien uzasadnić ekonomicznie, ponieważ zapotrzebowanie rynkowe i opłacalność projektu są jednymi z najważniejszych kryteriów oceny. Trzeba dość konkretnie wykazać, że produkt ten wypełni niszę na rynku i będzie konkurencyjny.

Należy również zdawać sobie sprawę, z czego będzie się konkretnie rozliczanym i wykazać realny wskaźnik rezultatu realizacji projektu.

Agata

Archiwa

Kategorie