Site Loader

Badania na rynek to konkurs, którego celem jest wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności firmy. Jest to możliwe dzięki sfinansowaniu, w przypadku wygrania konkursu, a następnie wprowadzeniu na rynek różnych innowacyjnych produktów. Konkurs ten dotyczyć może wdrożenia w firmie nowoczesnych procesów technologicznych, które powstały w wyniku prac badawczo- rozwojowych.

Badania na rynek – dla kogo przeznaczony jest ten konkurs?

Konkurs ten dotyczy małych, mikro albo średnich firm, które zamknęły choć jeden rok obrotowy, trwający pełne dwanaście miesięcy, a także firm, które prowadzą albo prowadziły prace rozwojowe i badawcze, zleciły wykonanie takich prac, ewentualnie zakupiły wyniki badań, kluczowe dla danej usługi lub produktu.

Badania na rynek to konkurs, którego celem jest wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności firmy

Badania na rynek dotyczą również firm, które choć w jednym roku obrotowym, w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku o udzielenie wsparcia, miały przychody ze sprzedaży, które wynosiły około 600 tysięcy złotych. Natomiast w przypadku średnich firm pułap ten musi być nie niższy nią milion złotych.

Na co można przeznaczyć wygraną w konkursie?

W przypadku wygrania konkursu dofinansowanie przeznaczyć można na wydatki inwestycyjne, na nabycie lub leasing nieruchomości oprócz lokali mieszkalnych. Można także wykorzystać je na usługi doradcze, eksperymentalne prace rozwojowe, nabycie robót i materiałów budowlanych, a także na zakup, wytworzenie lub wzięcie w leasing środków trwałych. Dofinansowanie przeznaczyć można na nabycie wartości niematerialnych i prawnych, takich jak licencja, patent, prawa własności intelektualnej oraz know-how.

Badania na rynek dotyczą również firm, które choć w jednym roku obrotowym, w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku o udzielenie wsparcia, miały przychody ze sprzedaży, które wynosiły około 600 tysięcy złotych

Zalety wygrania konkursu

Główna zaletą jest na pewno uzyskanie dofinansowania na rozwój swojej firmy lub jej otwarcie. Jest to szansa dla tych ludzi, którzy sami nigdy nie daliby rady otworzyć własnego biznesu. Jest to również wspaniała możliwość dla firm, którym nie wiedzie się najlepiej, a znalazły sposób na rozwój swojej działalności.

O dofinansowanie to starać się może każdy, kto spełnił określone warunki, a przede wszystkim ma ciekawy pomysł. W przypadku badania na rynek najbardziej cenić się będzie kreatywność osoby przystępującej do konkursu. Dotacje uzyskane po wygraniu konkursu pomogą nie tylko firmom, ale również ludziom, którzy będą korzystać z ulepszonych usług lub produktów.

W ostatnich czasach bardzo cenione są wszelkie działania i produkty, które wspierają ekologię, czyli wszelkie działania związane z pozyskiwaniem odnawialnych źródeł energii lub recykling i wszystko co z tym związane.

 

Agata

Archiwa

Kategorie