Site Loader

Studium wykonalności to dokument, który należy przygotować przed rozpoczęciem realizacji projektu. Określa on szanse na powodzenie oraz ryzyko, które wiąże się z realizacją zamierzonego przedsięwzięcia. Pozwala całościowo ocenić, czy warto realizować projekt. Studium wykonalności składa się z kilku elementów, o których przeczytasz poniżej.

1. Ogólne informacje na temat projektu  – w tym miejscu należy napisać, czego dotyczy projekt, w jakim terminie ma być realizowany. Warto również streścić tu poszczególne etapy projektu, opisać jakie są jego cele i założenia. Ponadto to również okazja do tego, by doprecyzować, co było genezą samego pomysłu, jakie uwarunkowania sprawiają, że realizacja projektu jest konieczna.

2. Analiza bieżącej sytuacji – analiza bieżącej sytuacji powinna ograniczyć do zdefiniowania problemu, który istnieje i który można rozwiązać dzięki zrealizowaniu projektu.

Studium wykonalności to dokument, który należy przygotować przed rozpoczęciem realizacji projektu

3. Analiza rynku – w tym miejscu studium wykonalności należy przedstawić informacje na temat tego, jaki jest popyt na realizację projektu. Analizując rynek, wykonuje się badania konsumenckie, testy i ankiety. To wszystko pozwala sprawdzić, czy produkt lub usługa będące przedmiotem projektu znajdą zainteresowanie.

4. Koszty projektu – konieczne jest przedstawienie kosztów, które będzie trzeba ponieść w związku z realizacją projektu. Jeśli efektem projektu ma być produkt lub usługa, za które trzeba będzie zapłacić, należy określić, jaka powinna być ich minimalna cena, by projekt był opłacalny.

Analiza kosztów projektu musi być bardzo dokładna. Od niej zależeć będzie to, jakim budżetem dysponować będzie osoba odpowiedzialna za projekt.

5. Analiza ryzyka – w tym miejscu należy przewidzieć, jakie przeszkody mogą stanąć na drodze do realizacji projektu. Ważne jest, by opisać, które zmienne (niezależne od projektu) mogą wpłynąć na jego przebieg. Można podzielić czynniki ryzyka na formalno-instytucjonalne (związane ze zmianą przepisów), społeczne, finansowe.

Studium wykonalności powinno zawierać informacje na temat sposobów minimalizowania ryzyka i działań zapobiegawczych.

W wypadku niektórych projektów, głównie tych realizowanych w ramach dofinansowania państwowego lub z Funduszy Europejskich, istnieje wzór studium wykonalności . Zgodnie z nim należy przygotować własny dokument.

Studium wykonalności pozwala doprecyzować wszystkie szczegóły dotyczące projektu, co znacznie ułatwia jego realizację. Dokładnie przygotowanie tego dokumentu minimalizuje ryzyko niepowodzenia.

 

Agata

Archiwa

Kategorie