Site Loader

Cudzoziemcy przyjeżdżający do Polski mogą korzystać z polskiego systemu ochrony zdrowia na podstawie dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego. Ubezpieczenie to jest opłacane przez cudzoziemca i upoważnia go do korzystania ze świadczeń medycznych na takich samych zasadach, jak obywatele polscy. Warto pamiętać, że ubezpieczenie to nie jest obowiązkowe i można je wykupić w dowolnym momencie pobytu w Polsce. Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców jest dostępne w kilku towarzystwach ubezpieczeniowych. Aby je wykupić, należy skontaktować się bezpośrednio z wybranym towarzystwem i uzgodnić warunki ubezpieczenia. Większość towarzystw oferuje możliwość wykupienia ubezpieczenia online.

Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców obejmuje szeroki zakres świadczeń medycznych, takich jak leczenie szpitalne, leki refundowane przez Narodowy Funduszu Zdrowia, badania diagnostyczne i lekarza rodzinnego. Niektóre towarzystwa oferują dodatkowe świadczenia, takie jak prywatna opieka medyczna lub repatriacja do kraju pochodzenia.

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców jest ważne przez okres 12 miesięcy i można je przedłużyć na kolejny rok.

Cudzoziemcy w Polsce: dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne – czy warto?

Cudzoziemcy w Polsce mogą dobrowolnie ubezpieczyć się na wypadek choroby lub nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczenie to może być bardzo przydatne, ponieważ zapewnia dostęp do lekarzy i szpitali, a także refundację kosztów leczenia. Należy jednak pamiętać, że ubezpieczenie to nie jest obowiązkowe i można je wykupić tylko na okres pobytu
w Polsce.

Jak to działa?

Cudzoziemcy przybywający do Polski mogą korzystać z polskiego systemu ochrony zdrowia, pod warunkiem że posiadają dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenie to można wykupić w dowolnym biurze ubezpieczeń lub banku. Większość cudzoziemców przyjeżdżających do Polski decyduje się na wykupienie takiego ubezpieczenia.

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca jest ważne przez cały okres pobytu w Polsce (https://1ubezpieczenie.pl/co-nalezy-wiedziec-o-dobrowolnym-ubezpieczeniu-zdrowotnym-dla-cudzoziemcow/). Ubezpieczenie to upoważnia cudzoziemca do korzystania z polskich służb medycznych na takich samych zasadach, jak obywatele polscy. Warto pamiętać, że bez ubezpieczenia zdrowotnego cudzoziemiec musi sam ponosić koszty leczenia.

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca obejmuje również leczenie szpitalne oraz koszty leków. Ubezpieczony ma prawo do bezpłatnej opieki medycznej w publicznych placówkach medycznych, takich jak przychodnie i szpitale. Może też skorzystać z usług prywatnych lekarzy i szanse na dostanie się do nich jest większa, niż gdyby nie miał ubezpieczenia.

Cudzoziemcy w Polsce: dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne – korzyści i wady

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne to możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia, które pokrywa koszty leczenia i hospitalizacji. Jest ono dostępne dla obywateli innych państw, którzy przebywają na terenie Polski. Ubezpieczenie to jest opcjonalne i nie jest wymagane przez prawo. Korzyścią jest to, że można je wykupić na okres do 12 miesięcy, a także przedłużyć o kolejny rok. Ponadto, polisy te często obejmują również koszty leczenia przewlekłych chorób oraz szczepień ochronnych. Wady to głównie wysoki koszt ubezpieczenia, który może sięgać nawet kilku tysięcy złotych rocznie.

Cudzoziemcy w Polsce: dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne a prawo do świadczeń

Cudzoziemcy w Polsce mają obowiązek posiadać dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenie to uprawnia ich do korzystania ze świadczeń medycznych na takich samych zasadach, jak obywateli polskich. Prawo to dotyczy również osób przebywających w Polsce na podstawie wizy turystycznej lub czasowej. Aby uzyskać świadczenia medyczne, cudzoziemiec musi przedstawić dowód ubezpieczenia oraz paszport. W przypadku braku ubezpieczenia, cudzoziemiec może zostać obciążony kosztami leczenia.

Jak się go ubiegać?

Cudzoziemcy przebywający w Polsce mogą ubiegać się o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenie to można nabyć w każdej placówce ubezpieczeniowej. Aby się o nie ubiegać, należy dostarczyć dowód osobisty lub paszport oraz wypełnić odpowiedni formularz.

Gdzie szukać pomocy?

W Polsce obowiązuje tzw. ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która gwarantuje dostęp do świadczeń zdrowotnych na takich samych zasadach jak dla obywateli polskich. Jednak niektóre świadczenia są refundowane tylko w przypadku posiadania odpowiedniego ubezpieczenia zdrowotnego. Dlatego też cudzoziemcy przybywający do Polski powinni się zorientować, jakie świadczenia zdrowotne są dostępne na podstawie ich statusu i jakie dodatkowe ubezpieczenie mogą wykupić. Poniżej przedstawiamy kilka praktycznych informacji na temat ubezpieczeń zdrowotnych dla cudzoziemców w Polsce.

Każdy cudzoziemiec przybywający do Polski ma prawo do bezpłatnej pomocy medycznej w ramach tzw. „ubezpieczenia społecznego”, jeżeli posiada ważny paszport lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem oraz kartę NNW (ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków). Ubezpieczenie to obejmuje leczenie ambulatoryjne i szpitalne, a także leki refundowane przez Narodowy Funduszu Zdrowia.

Agata

Archiwa

Kategorie