Site Loader

Aby wzmocnić konkurencyjność gospodarek państw członkowskich Unii Europejskiej, podjąć walkę z bezrobociem oraz realizować działania, które pomagają w rozwoju uboższych regionów, powstały Fundusze Europejskie.

W jakim celu powstały dotacje unijne?

Unia Europejska jest organizacją międzynarodową, która dysponuje własnym budżetem. Dzięki niemu finansowane są działania mające na celu rozwiązywanie problemów krajów członkowskich. Gdyby każde państwo członkowskie było zdane samo na siebie, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów, o wiele drożej skończyłoby się ich rozwiązywanie, aniżeli w sytuacji jednego budżetu. Już od ponad 40 lat Unia realizuje aktywną politykę strukturalną. Głównym zadaniem tego projektu jest zmniejszenie różnic w rozwoju krajów, a także regionów. Ma to na celu zwiększenie konkurencyjności krajów członkowskich i samej Unii na globalnym rynku.

Skąd pochodzą pieniądze oraz jaka jest struktura Funduszy Europejskich?

To za sprawą dochodów pochodzących z państw członkowskich tworzony jest budżet Unii Europejskiej. Na dzień dzisiejszy stanowi on 1% dochodu narodowego brutto Unii. Budżet ten jest ustalany w ramach długoterminowego planu finansowego.

Struktura Funduszy Europejskich to pięć głównych funduszy:

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, który ma na celu zmniejszanie różnic w poziomie rozwoju regionów w Unii, a także wzmacnianie spójności gospodarczej, terytorialnej oraz strukturalnej Unii Europejskiej jako całości. To ten fundusz wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa
 • Europejski Fundusz Społeczny, którego głównym zdaniem jest walka z bezrobociem w krajach członkowskich. Za sprawą tych pieniędzy zwiększana jest możliwość zatrudnienia oraz kształcenia. Ludzie młodzi, wchodzący na rynek pracy, mogą liczyć na wsparcie właśnie z tego funduszu społecznego
 • Fundusz Spójności przeznaczony jest dla państw członkowskich, których dochód narodowy brutto na mieszkańca wynosi mniej niż 90% w Unii Europejskiej
 • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • Europejski Fundusz Morski i Rybacki.

Dotacje unijne Poznań

Właściciele mikro, małych i średnich firm mogą korzystać z programów, dzięki którym ubiegać się mogą o dotacje na rozwój firmy. Poznańskie firmy będą mogły dostać środki na:

 • innowacje w MSP
 • nowe produkty i usługi
 • projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw
 • zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw
 • wsparcie inkubacji
 • pomoc w samozatrudnieniu
 • instrumenty zwrotne na rozwój – pożyczki preferencyjne
 • internacjonalizacje firmy.

Agata

Archiwa

Kategorie