Władze miasta planują ograniczenie ruchu samochodowego w centrum