Site Loader

Cudzoziemiec, który przyjeżdża do Polski na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy musi wykupić polskie ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenie to jest obowiązkowe i gwarantuje dostęp do świadczeń medycznych na takich samych zasadach, jak dla obywateli polskich. Można je wykupić w każdym Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ).

Cudzoziemiec przybywający do Polski na pobyt stały może wykupić ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca od momentu podpisania umowy o pracę lub umowy o dzieło. Jeśli nie ma takiej możliwości, musi to zrobić w ciągu 30 dni od momentu przybycia do Polski. Cudzoziemiec przybywający na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy ma obowiązek wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego najpóźniej w ciągu 30 dni od momentu przybycia do Polski.

Nie daj się zaskoczyć! Kupuj ubezpieczenie zdrowotne przed wyjazdem!

Wybierasz się na wakacje? Zastanów się nad ubezpieczeniem zdrowotnym! Nie daj się zaskoczyć i kup je przed wyjazdem. Pamiętaj, że w razie choroby lub wypadku będziesz musiał pokryć koszty leczenia we własnym zakresie. Ubezpieczenie zdrowotne może Cię chronić przed takimi sytuacjami i umożliwić szybkie i skuteczne leczenie.

Cudzoziemiec, który przyjeżdża do Polski na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy musi wykupić polskie ubezpieczenie zdrowotne

Nie warto ryzykować i pozostawać bez ubezpieczenia. Wybierając się na wakacje, upewnij się, że masz ważne ubezpieczenie zdrowotne. Dzięki temu będziesz mógł spokojnie cieszyć się urlopem, a w razie jakichkolwiek problemów medycznych, skorzystać ze świadczeń ubezpieczeniowych.

Ubezpiecz się na wszelki wypadek! Pamiętaj o ubezpieczeniu zdrowotnym przed wyjazdem!

Zdrowie jest najważniejsze! Pamiętaj o ubezpieczeniu zdrowotnym przed wyjazdem. Ubezpiecz się na wszelki wypadek. Nie ryzykuj!

Przezorny zawsze ubezpieczony! Sprawdź, kiedy cudzoziemiec musi kupić ubezpieczenie zdrowotne

Najważniejsze jest, aby pamiętać, że cudzoziemiec musi kupić ubezpieczenie zdrowotne w momencie przybycia do Polski. Ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe dla wszystkich cudzoziemców przebywających na terytorium Polski. Cudzoziemcy mogą kupić ubezpieczenie zdrowotne w polskich towarzystwach ubezpieczeniowych lub w swoim kraju jeśli mają taką możliwość.

Pamiętaj, że bez ubezpieczenia zdrowotnego nie będzie można skorzystać z żadnych usług medycznych w Polsce!

Zagraniczni turyści muszą pamiętać o ubezpieczeniu zdrowotnym!

Wakacje to czas, kiedy większość z nas decyduje się na wyjazd. Często jest to wyjazd zagraniczny. W takim wypadku warto pamiętać o ubezpieczeniu zdrowotnym. Ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje nam pokrycie kosztów leczenia w razie choroby lub nieszczęśliwego wypadku. Jest to szczególnie ważne, jeśli planujemy wyjazd do kraju, w którym koszty leczenia są bardzo wysokie. Ubezpieczenie zdrowotne można kupić w biurze podróży lub bezpośrednio u ubezpieczyciela.

Cudzoziemiec, który przyjeżdża do Polski na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy musi wykupić polskie ubezpieczenie zdrowotne

Wykupujemy ubezpieczenie zdrowotne? Sprawdź, kiedy to obowiązek!

  • W Polsce obowiązek posiadania ubezpieczenia zdrowotnego mają tylko osoby pracujące na etat. Jeśli masz umowę o dzieło lub jesteś rolnikiem, to ubezpieczenie zdrowotne jest dobrowolne.
  • Osoby pracujące na etat mogą wykupić sobie dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne, ale nie jest to obowiązkowe.
  • Ubezpieczenie zdrowotne można wykupić także w ramach programu „Rodzina 500 plus”. Dzięki temu można uzyskać dodatkowe świadczenia, takie jak refundacja leków czy badań lekarskich.
  • Pamiętaj, że jeśli pracujesz na etat i nie posiadasz ubezpieczenia zdrowotnego, to musisz sam ponosić koszty swojego leczenia.

Kiedy cudzoziemiec jest zmuszony do wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego?

Kiedy cudzoziemiec przyjeżdża do Polski na pobyt stały lub czasowy dłuższy niż 3 miesiące, musi wykupić ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca to jest obowiązkowe i należy je wykupić najpóźniej w dniu przybycia do Polski. Wyjątkiem są sytuacje, w których cudzoziemiec jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym w ramach świadczeń gwarantowanych przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Agata

Archiwa

Kategorie