Site Loader

Przygotowanie skomplikowanych i rozbudowanych projektów inwestycyjnych wymaga wykonania odpowiednich analiz. Analizy te przybierają postać dokumentów. Jednym z najważniejszych dokumentów sporządzanych na tym etapie jest studium wykonalności. Dokument ten często jest określany angielską nazwą feasibility study. Jaka jest definicja takiego studium? W jakiej sytuacji należy ten dokument sporządzić? Z czego on się składa? Na te pytania postaramy się znaleźć odpowiedź w poniższym tekście.

Czym jest studium wykonalności?Przygotowanie skomplikowanych i rozbudowanych projektów inwestycyjnych wymaga wykonania odpowiednich analiz.

 

W literaturze znajdziemy wiele definicji studium. Najprościej można jednak napisać, iż jest to dokument, który zawiera analizę możliwości wdrożenia danego projektu. W dokumencie zawarta jest ocena szans przeprowadzenia i powodzenia danego projektu. Możliwości te oceniane są w kilku płaszczyznach. Wykonywane są między innymi następujące analizy.

  • Analiza rynku. Sprawdza ona, czy na rynku będzie zapotrzebowanie na dany projekt.
  • Analiza ekonomiczna. W tej fazie ocenia się koszty przeprowadzenia projektu oraz jego późniejszego rozwoju.
  • Analiza techniczna. Skupia się na ocenie możliwości technicznych wykonania badanego projektu.
  • Analiza strategiczna. Na tym etapie bada się, w jakich warunkach firma może działać w przyszłości i czy będzie to miało wpływ na projekt.
  • Analiza prawna. Sprawdza, czy projekt zgodny z normami wymaganymi przez Unię Europejską.

Jaka jest struktura dokumentu?

W większości przypadków nie ma zdefiniowanych wymagań dotyczących struktury dokumentu. Struktura taka może być zależna od rodzaju projektu, stopnia jego złożoności oraz wielu innych czynników. Wyjątkiem są jednak dokumenty sporządzane na potrzeby projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. W takim przypadku wymagania formalne dotyczące struktury studium wykonalności są bardzo precyzyjnie określone. Zazwyczaj informacje dotyczące wymaganej struktury dokumentu znajdują się na stronie internetowej instytucji odpowiedzialnej za rozdział funduszy unijnych z danego programu.

Co jeszcze trzeba wiedzieć o studium wykonalności?

Studium wykonalności to dokument, który przeważnie sporządzany jest na potrzeby zarządu danej firmy

Studium wykonalności to dokument, który przeważnie sporządzany jest na potrzeby zarządu danej firmy. Jego funkcją jest dostarczenie skondensowanych informacji kadrze zarządczej. Informacje te powinny w jak najbardziej precyzyjny sposób ocenić stopień prawdopodobieństwa sukcesu przygotowywanego projektu. Jest to podstawowa zaleta tego dokumentu. Wadą jest duża czasochłonność przygotowania studium. Sporządzenie wartościowego pod względem merytorycznym studium zajmuje często nawet kilka miesięcy. Jest ono samo w sobie przedsięwzięciem. Jednak jego odpowiednie i profesjonalne przygotowanie jest pierwszym krokiem w odniesieniu sukcesu na rynku.

Agata

Archiwa

Kategorie