Site Loader

Szybka ścieżka jest rodzajem konkursu, dzięki któremu przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie na realizację projektów badawczo- rozwojowych, które skupiają się na opracowaniu nowoczesnych technologii, usług i produktów.

Kto może aplikować o dofinansowanie?

Szybka ścieżka to program, który skierowany jest do przedsiębiorców, którzy chcą uzyskać dotacje na badania, rozwój, albo na realizację projektu samodzielnie, albo przy współpracy z innymi podmiotami, na zasadzie podwykonawstwa. Dofinansowanie to skierowane jest również do każdego, kto chce realizować konkretny projekt w porozumieniu z innym przedsiębiorcą, albo jednostką naukową, przy założeniu, że liderem może być tylko przedsiębiorstwo.

Szybka ścieżka – jakie projekty wspiera?

Dotację można tu uzyskać przede wszystkim na realizację badań przemysłowych, od małej skali laboratorium, aż po demonstracje technologii w takich warunkach, które symulują rzeczywistość. Szybka ścieżka wspiera także prace rozwojowe, czyli budowę końcowych prototypów na skalę przemysłową oraz prace przedwdrożeniowe, jako komponent uzupełniający.

Konkurs ten dotyczy także badań przemysłowych, które są nowatorskie i twórcze, nieprzewidywalne, ale nastawione na praktyczne zastosowanie w przemyśle.

Koszty, które kwalifikują się do dotacji

Dotacje, które można uzyskać w ramach Szybkiej ścieżki, dotyczą kompleksowego procesu tworzenia wszystkich innowacji, czyli kosztów budowy prototypów, które nie mieszczą się w katalogu kosztów kwalifikowanych, który jest zamknięty. Obejmuje także wynagrodzenie pracowników, podwykonawstwo prac, koszty korzystania z aparatury badawczo- naukowej, a także koszty korzystania z budynków i gruntów. Pokrywają także pozostałe koszty, takie jak materiały, surowce, a także koszty elementów służących do budowy prototypów.

Poziom dofinansowania w ramach Szybkiej Ścieżki

Poziom dofinansowania uzależniony jest głównie od rodzaju prac, które będą wykonywane w projekcie, a także od rodzaju i wielkości przedsiębiorstwa, które startuje w konkursie. Jeśli chodzi o dofinansowanie badań przemysłowych to na największą kwotę, czyli na pokrycie realizacji projektów w całości, mogą liczyć jednostki naukowe. W następnej kolejności są mikro i małe przedsiębiorstwa, potem średnie i duże. Podobnie jest w przypadku dofinansowania na realizację prac rozwojowych. W przypadku dofinansowania na realizację prac przedwdrożeniowych można liczyć na dziewięćdziesiąt procent pomocy de minimis, a w ramach pomocy na usługi doradcze dla MŚP około pięćdziesiąt procent.

 

Agata

Archiwa

Kategorie