Site Loader

Wielu przedsiębiorcom planującym otworzyć własny biznes, na drodze do realizacji staje brak funduszy. Mają doskonały pomysł, wiedzą jak się zabrać za jego wdrożenie, rozeznali się w potencjalnym makro i mikrootoczeniu, nie wiedzą jednak skąd pozyskać środki bądź obawiają się wzięcia dużego kredytu. Dobrym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest pozyskiwanie funduszy unijnych ze strony www.strategor.pl.

Czym są Fundusze Europejskie?

Fundusze Europejskie są to środki stanowiące część budżetu Unii, które wydawane są w ramach obowiązującej strategii. Obecnie fundusze dysponowane są w pięciu głównych filarach: Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskim Funduszu Morskim i Rybackim. Raz na jakiś czas Unia określa główne cele, na które przeznaczane będą pieniądze; obecnie priorytetami są zrównoważony rozwój, równość szans oraz społeczeństwo informacyjne.

Jak skorzystać z Funduszy Europejskich?

Z funduszy można skorzystać na dwa sposoby – poprzez zgłoszenie własnego projektu lub wzięcie udziału w już istniejącym. Pieniądze mogą otrzymać zarówno osoby fizyczne jak i prowadzące już działalność, a dodatkowo organizacje pozarządowe, jednostki naukowe oraz samorządy terytorialne. Pierwszym krokiem do uzyskania wsparcia finansowego jest określenie planu, który bazuje na doświadczeniu i indywidualnych upodobaniach beneficjenta. Następnie konieczne jest sprawdzenie, czy projekt ma szansę dostać dofinansowanie – można to zrobić poprzez Wyszukiwarkę Dofinansowania na Portalu Funduszy Europejskich. Jednocześnie należy zastanowić się nad preferowaną formą finansowania, Unia Europejska oferuje bowiem nie tylko dotacje, ale także pożyczki lub kredyty na preferencyjnych warunkach, można także rozważyć wzięcie udziału w formule partnerstwa publiczno – prywatnego. Następnie niezbędne jest sprawdzenie harmonogramu składania wniosków, ponieważ nabór nie trwa przez cały rok. Jeśli konkurs akurat jest otwarty, wystarczy już tylko przygotować wypełnione dokumenty i wniosek o dofinansowanie (wszystkie dostępne na stronie internetowej Funduszy Europejskich), po czym je złożyć i cierpliwie czekać na informację zwrotną.

STEP czyli słowo o innowacjach

STEP czyli Sprawdzimy Twój Innowacyjny Pomysł to program dedykowany osobom, które mają pomysł na biznes wymagający współpracy z jednostką naukową, rozwiniętych technologii bądź rozbudowanego zaplecza naukowo – badawczego. Jeśli przedsiębiorca ma już gotowy plan, powinien skorzystać ze Wstępnej Weryfikacji Pomysłu na Projekt, jeśli dopiero zastanawia się nad wprowadzeniem innowacji do swojego biznesu, ma możliwość skorzystania z usługi Innovation Coacha, który odpowiednio pokieruje pomysłem i doradzi jakie technologie można należy wykorzystać.

Agata

Archiwa

Kategorie