Site Loader

Ze wsparcia z Funduszy Europejskich korzysta wiele podmiotów, niezależnie od rodzaju i skali swoich zadań. Zakres pomocy finansowej ze środków Unii Europejskiej może być różny. Dla początkującego przedsiębiorcy konieczne może być pozyskanie pieniędzy na założenie firmy, natomiast podmiot prowadzący działalność będzie potrzebował funduszy np. na rozwój. Warto więc rozważyć pozyskanie dotacji z Unii Europejskiej na każdym etapie działalności.

Kto może otrzymać dotacje z Unii Europejskiej?

Ze wsparcia z Funduszy Europejskich korzysta wiele podmiotów, niezależnie od rodzaju i skali swoich zadań

Na wsparcie Funduszy Europejskich mogą liczyć osoby fizyczne, przedsiębiorstwa oraz instytucje.

Wśród dotacji dla osób fizycznych można wyróżnić:

  • wsparcie dla osób poniżej 30. roku życia,
  • wsparcie dla osób powyżej 30. roku życia,
  • wsparcie dla osób powyżej 50. roku życia.

W przypadku przedsiębiorstw możemy podzielić dotacje na:

  • wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
  • wsparcie dla dużych przedsiębiorstw.

Na dotacje z Unii Europejskiej mogą liczyć następujące instytucje:

  • samorządy terytorialne,
  • organizacje pozarządowe,
  • jednostki naukowe.

Z danych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, największymi beneficjentami Funduszy Europejskich są samorządy i przedsiębiorstwa.

Na jakie cele można otrzymać dofinansowanie z Unii Europejskiej?

Zakres wsparcia z Funduszy Europejskich jest bardzo szeroki. Na dofinansowanie mogą liczyć np. osoby, które chcą założyć firmę. Rodzaj i zakres pomocy może się różnić, w zależności od województwa, w którym planuje się działalność. Na wsparcie liczyć mogą osoby w różnym wieku. Pieniądze z Funduszy Europejskich pozyskać mogą również przedsiębiorstwa już działające, np. na rozwój firmy lub na badania. Na pomoc z Funduszy Europejskich można liczyć, jeśli planuje się zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia firmy. Można również uzyskać wsparcie na szkolenia swoich pracowników. Dla podmiotów, które zainteresowane są informatyzacją swoich firm, również przewidziane są środki z dotacji z Unii Europejskiej. Jak widać, można otrzymać dofinansowanie na wiele celów.

Jak otrzymać dotacje?

Zakres wsparcia z Funduszy Europejskich jest bardzo szeroki

W wielu miejscach Polski istnieją firmy zajmujące się pomocą w pozyskiwaniu dofinansowania z UE. Dla podmiotów chcących otrzymać dotacje unijne Poznań (o których więcej tutaj: www.strategor.pl) ma również bogatą ofertę firm, które pomogą w tym zakresie. Firmy tego typu reprezentują podmiot ubiegający się o dotacje z UE, zarówno na etapie sporządzenia wniosku o uzyskanie wsparcia, a także np. w kwestii działania w ramach procedury odwoławczej podczas aplikowania o dofinansowanie.

Podmioty chętne do uzyskania dotacji unijnych mają więc do wyboru szeroki wachlarz pomocy. Wsparcie z Funduszy Europejskich może być znaczącym czynnikiem w rozwoju wielu podmiotów.

 

Agata

Archiwa

Kategorie